Publicaties

Poolse arbeidsmigranten in Nederland hebben nog steeds te maken met lange werkdagen, onbetaald overwerk, seksuele intimidatie en bedreigingen. Dit ondanks een serie maatregelen die de Nederlandse overheid sinds 2011 introduceerde om de situatie van Poolse arbeidsmigranten te verbeteren.

Door hun afhankelijkheid van uitzendbureaus blijven Poolse werknemers extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Desondanks blijft de overheid vertrouwen op zelfregulering van de uitzendbranche. Die conclusie trekken de organisaties FairWork en SOMO op basis van gesprekken met meer dan 100 Poolse arbeiders in heel Nederland over loon, discriminatie, uitbuiting en seksuele intimidatie, gezondheid en gebrek aan zorgverzekering, sociale isolatie en werkdruk. Zij werken onder andere in de tuinbouw en de vleessector.